VII.jpg

Courtesy Kartell

III.jpg

Courtesy Kartell

VII_01.jpg

Courtesy Kartell

Palazzo Reale

The Art Side of Kartell

2019